Az Önvizsgálatok Gyakorlati Hatása

gyakorlati onvIgazából nagyon egyszerűen működünk, viszonylag kevés olyan életterület van, melyekben szenvedésünk fókuszáltan megjelenik. A jó hír az, hogy az Önvizsgálatokkal (Scott Kiloby Élő Önvizsgálatai és Byron Katie Munka-módszere) minden területre rá tudunk nézni, mert a közös nevezőt, vagyis az ELME által elhitt gondolatokat és a minket meghatározó azonosulásokat vesszük vizsgálat alá, az ÉRZELMI szint megélésével együtt, legyen az bármilyen problémakör is. Felfedezzük, hogy bármelyik életterületen legyen is a „problémánk”, mindig a gondolati megkérdőjelezésen és az érzelmi átégetésen keresztüljutunk el a problémából való „kiazonosulásig”.

Nagyon fontos, hogy semmit nem írunk át, semmit nem írunk szebbre-jobbra, nem ön-javítást végzünk, hanem tapasztalati szinten megéljük, hogy nem vagyunk azonosak azokkal a kondicionáltságokkal, történetekkel, melyeket egész életünkben valódinak hittünk. A valódi felszabadulást ez hozza el életünkben, nem pedig a történeteink „jobbá”, „pozitívabbá” írása. Egy jobb történettel egyáltalán nem kerülsz közelebb ön-magadhoz, ugyanúgy egy történettel azonosnak fogod magad hinni, és további erőfeszítéseket kell majd végezned azért, hogy ez a „pozitív” identitás fennmaradjon. Ha belefáradtál a „pozitivizmusba”, ismerd meg az önvizsgálatokat.

Készítettem egy igen vázlatos összefoglalót arról, milyen hatása is van az Önvizsgálatok rendszeres alkalmazásának.

 

EMBERI KAPCSOLATOK

Ránézhetsz az összes problémás emberi kapcsolatodra, és a kapcsolatokkal összefüggő elvárásaidra, félelmeidre, gátjaidra, hiány-azonosulásaidra.

Mire számíthatsz: Konfliktusok feloldódása; kapcsolat rendeződése; megnövekedett szeretet.

Mindenféle kapcsolatod - legyen az párkapcsolat, vagy a szüleiddel, gyermekeiddel, munkatársaiddal való kapcsolat - harmonikusabbá, kiegyensúlyozottabbá, szeretettelivé válik. Letisztulsz a másik emberhez való viszonyodban, nem kell többé játszmákat játszanod, így rengeteg energiád szabadul fel.

 

ÖNMAGADDAL VALÓ VISZONY

Megvizsgálhatod az önmagadról szóló fájdalmas, elítélő történeteidet. Felfedezheted és megkérdőjelezheted, kinek is hitted el magad, milyen hiány-én azonosulásokként éled az életedet, teljesen tudattalanul. Ezeket az ön-történeteket és identitásokat is feldolgozhatod. (Pl. nem vagyok elég jó, nem vagyok szerethető, értéktelen vagyok, gyenge vagyok, tehetetlen vagyok, elhagyott vagyok, képtelen vagyok, stb.)

Mire számíthatsz: Ön-elfogadás; ön-szeretet; „úgy vagyok jó, ahogy vagyok”; valódi önbecsülés.

Egyre inkább elfogadod magadat, felhagysz önmagad ostorozásával és bántásával. Felismered, hogy mindaz, akinek hitted magad, nem is valós. Átlátsz a hiányosságról, nem-rendbenlevőségről szóló történeteiden. Egyre nagyobb békében élsz önmagaddal, és már nem másoktól várod, hogy pótolják azt, amit magadból hiányzónak hittél el. Így abbamarad a szeretetért, elfogadásért, megbecsülésért folytatott teljesen tudattalan küzdelmed. Megnyugszol és hatalmas ön-energiákra bukkansz.

 

A TESTEDDEL VALÓ VISZONY

Sokunknak a testével való elégedetlensége a legfájóbb problémája. Byron Katie úgy fogalmazza ezt meg, hogy mindannyiunknak más a „hazafelé vezető útja”. Például a test. Egy nem szeretett vagy beteg test. Az önvizsgálatok segítségével a testedről szóló történeteidet is felszámolhatod, egyre nagyobb megtapasztalásod lesz arról, hogy nem vagy azonos a testeddel.

Mire számíthatsz: Fokozatos test-elfogadásra; a tested kínzásának abbahagyására; a testedben való jól-létre.

Lehet, hogy a test le fog fogyni, és az is lehet, hogy nem. Lehet, hogy a test meg fog gyógyulni, és az is lehet, hogy nem. Mindenesetre szeretetben leszel vele, hálás leszel érte és neki, és gondoskodni fogsz róla, nem pedig ütlegelni és kínozni.

 

FÜGGŐSÉGEK ÉS KÉNYSZEREK ENYHÜLÉSE, ELTŰNÉSE

Legyen az alkohol, étel, drog, sport, tanulás, önfejlesztés, spirituális keresés, vagy bármilyen más függőség, mind egy tőről fakadnak. És mindannyiunknak van valamilyen, még ha nem is vagyunk tudatában. A közös tő a feltételezett hiány, a magunkról szóló nem-rendbenlevőségi történeteink, a testi érzetektől való elmenekülés, és az elme jelen pillanattal való folyamatos elégedetlensége. Ameddig ezek az alapműködéseink a helyükön vannak, hiába próbálunk akaraterővel felhagyni a függőségeinkkel, észrevétlenül más szerre vagy tevékenységre fogunk váltani. Az Élő Önvizsgálatok egyik célzottan erre a területre ható változata az ún. Függőség/Kényszer Önvizsgálat (FÖ), mely teljesen forradalmi módon közelíti meg a konkrét, személyes függőségünket. Bent hat, elmében és testben számol fel, nem pedig az önuralomra hagyatkozik. Egyszerre célozza a fent említett összes közös gyökeret.

Mire számíthatsz: Függőségeid, kényszeres viselkedési formáid felismerésére, működési mechanizmusuk tapasztalati megértésére, és célzott megvizsgálásukon keresztül az enyhülésükre, felszámolódásukra.

Az ön-fejlesztés, spirituális keresés, megvilágosodás keresés ugyanolyan függőség, mint bármelyik más, csak még nehezebb észrevenni. Ezek is az illuzórikus hiány-azonosulásainkból fakadnak. Amint tapasztalati szinten átlátunk ezeken az illuzórikus azonosulásokon, a keresés abbamarad.

 

ÉRZELMI TUDATOSSÁG – ELFOJTOTT ÉRZELMEK FELSZABADÍTÁSA

Minden érzelem és érzés csupán ENERGIA, sem nem jó, sem nem rossz. Az elme azonban pillanatok alatt ráaggatja a címkéit, ítéleteit, félelmeit arra az energetikai folyamatra, ami a testben zajlik, és ezzel máris az egész folyamat a FEJBE került, esélyt sem hagyva a már felbukkant energiának, hogy megélődhessen. Ezért az energiák eddigi életünk során beragadtak, sosem tapasztalódhattak meg akadálymentesen. Nagyon fontosnak tartom ezt a témakört, és a Megtalálhatatlan Önvizsgálat (MÖ) egyik alappillére az érzelmek és érzések „történetmentes” megtapasztalása.

Mire számíthatsz: Teljes érzelmi-energetikai tudatosság; az érzelmi energiák akadálymentes, ellenállásmentes megtapasztalása; a beragadt érzelmek és érzetek fokozatos kitisztulása a testből.

Teljesen rendben leszel azokkal az érzelmi energiákkal, melyeket kellemetlennek, rossznak, elkerülendőnek tanultál meg. Ilyenek legtöbbünknél a düh, félelem, szorongás, bűntudat, szégyen, szomorúság. Hagyományosan fogalmunk sincsen, mihez is kezdjünk ezekkel az energiákkal, most teljesen más megközelítésbe kerül mindez. Felismered, milyen történeteiddel is tapadtak össze ezek az energiák, melyeket feldolgozva, az érzelmek is teljesen címke-mentessé, szeretetteli megtapasztalássá válnak.

 

TOVÁBBI TERÜLETEK CÍMSZAVAKBAN

 •  A MÚLT TRAUMÁINAK FELDOLGOZÁSA – AUTOMATIKUS MEGBOCSÁTÁS, ELENGEDÉS, GYÓGYULÁS – A történetek kioldódása következtében mindez automatikusan megtörténik
 •  BŰNTUDAT, SZÉGYEN, FÉLELMEK ÉS SZORONGÁS ELENGEDŐDÉSE - Szorongás Önvizsgálat
 •  GYÁSZ, VESZTESÉGEK, HALÁLFÉLELEM FELDOLGOZÁSA
 •  PÉNZZEL, MUNKÁVAL, HIVATÁSSAL VALÓ VISZONY TISZTÁZÁSA, FELSZABADULÁS
 •  SZEXUALITÁS, NŐISÉG, FÉRFISÉG VONATKOZÁSÚ PROBLÉMÁK KITISZTULÁSA

 

Ha úgy gondolod, szeretnél megtanulni olyan gyakorlati önvizsgálatokat, melyekkel a valódi kiindulási okot, az ELMÉT érted meg, illetve az elmébe kondicionálódott programokat, koncepciókat, értelmezéseket, azonosulásokat dolgozod fel, várunk szeretettel Tanfolyamainkon és Egyéni / Páros Csomagjainkon.

Mi az Önvizsgálat?

miaz onvMi az Önvizsgálat? – Ön-Gyógyítás a Szívnek és az Elmének

Az önvizsgálat egy tudatos, kíváncsi, belső vizsgálódás, mély ön-felfedezés. Nem kell hozzá semmiben sem hinned, s nem kell „spirituálisnak” lenned. Elég, ha kíváncsi és nyitott vagy arra, mi is lakozik benned. A külvilágról befelé fordítod a figyelmedet, elcsendesülsz, és ebben a csendben bizonyos kérdéseket engedsz magadba, majd hagyod, hogy ebből a belső csendességből bukkanjanak fel a saját válaszaid. Olyan válaszok, melyeket eddigsosem volt alkalmad meghallani az elméd zakatolása és mindenre kész válaszai miatt. Ahogy Byron Katie mondja, kapcsolatba lépsz a szíveddel, azzal a „nem-tudással”, melynek nincsenek kész válaszai, ítéletei, elvárásai, és amely mindig is ott volt Benned, csak épp elfelejtetted, hogy van. Így pedig saját valódiságodtól vágtad el magad teljesen ártatlanul. Mindannyiunkkal ez történt, és mindannyiunk számára nyitva áll az út, hogy újra hazataláljunk önmagunkhoz. Hogy meggyógyítsuk az elménket és a szívünket. Az önvizsgálat ezen az úton vezet végig minket, ötvözve:

1. az éber tudatosságot/tudatos jelenlétet (mindfulness)
2. egy konkrét probléma, téma fókuszált vizsgálatát, egy ún. megkérdőjelezést vagy keresést megfelelő kérdések segítségével.

Röviden a mind­ful­ness meditációról: leg­in­kább éber tudatosságként/tuda­tos jelen­lét­ként szokták fordítani, buddhista tradíciókból ered. Ez egy jelenre fóku­száló álla­pot, amely nem érté­kel, nem minő­sít. Egy olyas­féle éber­ség, amely nem ismer pozi­tív és nega­tív minő­sé­get, de kiemelkedő gyó­gyító ereje van. Általa füg­get­len, elfo­gu­lat­lan meg­fi­gyelő­jévé vál­ha­tunk saját men­tá­lis akti­vi­tá­sunk­nak, így a gya­kor­lás alatt a mentá­lis tevé­keny­ség olyan szintre csök­ken, hogy a tuda­tunk nyi­tottá, befo­ga­dóvá és transz­cen­den­tá­lissá válik, ennek köszön­hetően pedig lét­re­jön a gyó­gyító erejű belső nyu­ga­lom. JonKabat-Zinn a 70-es években került kapcsolatba a buddhizmussal és tanulta meg a meditációt. Célja utána az lett, hogy a buddhizmus tudását a szenvedésről és ennek kezeléséről minél szélesebb körben terjessze, filozófiai és vallási tartalmaktól mentes formában. Kabat-Zinn sze­rint ez a fajta éber­ség nem más, mint a figye­lem gya­kor­lása, oly módon, hogy az adott pil­la­natra figye­lünk: íté­let­men­te­sen. Az éber tudatosság – mind­ful­ness – tulaj­don­kép­pen a tuda­tos élet művészete.

Az önvizsgálat nem gondolkodás: nem elemzünk, nem értelmezünk, nem jelentést adunk, nem következtetéseket vonunk le, nem programozunk. Pont ezekre az elme-működésekre leszünk tudatosak; felismerjük és tudatosan lelassítjuk az elme gondolat-folyamát. Szó szerint ránézünk arra, ami a pillanatban bukkan fel bennünk, mind gondolati, mind pedig érzelmi-testi szinten. Közben folyamatosan a testünk belső terében is tartjuk a figyelmünket - ez egy mély energetikai megélés és megpihenés -, illetve folyamatosan a mentális térnek is tudatában vagyunk. És ebben az állapotban tesszük fel az önvizsgálati kérdéseket, melyek így teljesen „máshova” érnek el, és rájuk teljesen másfajta válaszok bukkanhatnak el belőlünk.

Az önvizsgálat folyamata egy tudati, elmebeli és testi-érzelmi szintű tudatosulás és „visszacsinálódás”. Nem a hagyományos gondolati szinten próbálunk egy másfajta megértést elérni – ennek nem sok hatása lenne az idegrendszerbe és a testbe évtizedekkel ezelőtt mélyre bekondicionálódott, és azóta főként tudattalan automatizmusok szintjén működő minták-programok esetén.

Az önvizsgálat mély kapcsolatfelvétel önmagaddal. A rendszeres belső megpihenés már önmagában erőteljes öngyógyító erővel bír, mind gondolati, mind pedig érzelmi szinten. Ha semmi mást nem csinálsz, mint néhány percet naponta a belső teredben való megpihenéssel és nyugodt önmegfigyeléssel töltesz, akkor is rengeteget teszel önmagadért.

Ha pedig ezt az energetikai–gondolati megpihenést még valamelyik önvizsgálattal is kiegészíted, akkor fokozatosan tudatosodhatsz a fájdalmat, szenvedést, stresszt okozó történeteidre, hiedelmeidre, identitásaidra. Ezeket a megfelelő kérdezési módszeren végigengedve pedig „visszacsinálhatod”, érvénytelenítheted őket.

„Amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtem az önvizsgálatokat használni az emberekkel való munkámban, hirtelen mindennapossá váltak a valódi áttörések, melyek során az emberek átláttak azon, akinek addig hitték magukat, és megtapasztalták az elme börtönétől történő, szavakkal kifejezhetetlen megszabadulást.” (Scott Kiloby)

„Az Élő Önvizsgálatok egy folyamatos felfedezés, nem pedig egy merev módszer. Gyengéden elvonja a figyelmedet az elmédről és a gondolataidról, és finoman bevisz azokba az érzésekbe és érzetekbe, melyeket sosem akartál tudatosan megélni. Facilitátorral végezni az önvizsgálatot lenyűgözően hatékony. Megnyílunk az együtt nézésre, szeretetteljesen ránézünk arra, ami a pillanatban bukkan fel, anélkül, hogy előre meghatározott válaszokat kéne adnunk, vagy bármilyen megítélés alá esnénk. Minden pillanat egy újabb meglepetést és számtalan lehetőséget tartogat. A történeteid, a nézőpontjaid és koncepcióid, a boldogságod és a szomorúságod, a vicces és nem annyira vicces szokásaid; mindez a gazdagság felbukkan és felfedezésre kerül a pillanatban. Elképesztő látni a címkék, képek és érzetek szétesését, amint meglátod hol is tapadtak össze. Facilitátorral dolgozni értékes ajándék, mind a facilitátor, mind pedig a facilitált számára. Az egész olyan, mintha hazatérnél – önmagadhoz és a világhoz. Imádom.” (A.)

Az önvizsgálatok az élet bármely területén, bármilyen élethelyzetbenfelmerülő problémák esetén alkalmazhatók. Erről itt olvashatsz nagyon részletesen: Mire használhatók, miben segítenek az önvizsgálatok?

Ha szeretnéd hatékonyan, profin, képzett segítőkkel megtámogatva megtanulni az Önvizsgálatokat, várunk szeretettel:

Aktuális Tanfolyamok
Egyéni Csomagok / Páros Csomagok

Szorongás/Pánik/Félelem Önvizsgálat (SZÖ)

felelem onvMi emberek – más fajokhoz hasonlóan – fiziológiás reakciót mutatunk a fenyegetésre, támadásra vagy veszélyre: ütünk, futunk vagy lefagyunk. Ez a mechanizmus, mivel a túlélésünket hivatott szolgálni, mélyen belénk épült. Amikor valami beindítja ezt a mechanizmust, az idegrendszerünk azonnal akcióba lendül, hogy megbirkózzon a fenyegetéssel: gyorsabban ver a szívünk, a légzésünk felszínesebbé válik, az izmaink megfeszülnek. Amikor valóban életveszélyes helyzetbe kerülünk, ez a válaszreakció teljességgel szükséges. És ebben a felfokozott állapotban elképesztő bátorság bukkanhat elő belőlünk, illetve reménytelennek tűnő helyzeteket is sikeresen túlélünk.

Sokunk számára azonban ez a belénk táplált üss, fuss vagy fagyjál le mechanizmus kilépett az eredeti medréből. Olyan helyzetekben is szorongunk, félünk, pánikolunk vagy akár rettegünk, melyek egyáltalán nem veszélyeztetik az életünket. Sokunk a nem valós fenyegetésekre is ütéssel, futással vagy lefagyással reagál. Hamar dühbe gurulunk, s közben nem vagyunk tudatában a mélyen húzódó félelemnek. Helyzetek egész sorában – a vizsgázástól és nyilvános beszédtől kezdve, a repülésen vagy egy egyszerű hídon való átkelésen át, egészen bizonyos ételek fogyasztásáig vagy a napozásig – szorongunk vagy félünk. És rengeteg „tárgytól” is félhetünk: pókoktól, kígyóktól, egyszerű fogantyúktól vagy akár a sötéttől. Bármi legyen is szorongásunk, dühünk vagy félelmünk tárgya, mindig erős elkülönültségről van szó: úgy érzékeljük, hogy van valami ott kint (a tárgy), ami fenyegeti, veszélyezteti vagy támadja az ént (az alany) itt bent.

Szorongás Önvizsgálat (SZÖ) során egyszerre keressük a látszólag külső fenyegetést, veszélyt vagy támadást és a belül érzékelt ént, aki fenyegetve, veszélyben vagy támadva van. A tárgy és az alany együtt bukkannak fel. Ha nincs odakint fenyegető tárgy, akkor képtelenség idebent fenyegetve érezni magunkat. Ha nincs idebent egy veszélyérzetet érzékelő valaki, akkor képtelenség odakint veszélyt tapasztalni.

Szorongás Önvizsgálat a tudattalan mechanizmus gyökerébe hatol le. Közelről vizsgáljuk meg a feltételezett fenyegetést, veszélyt vagy támadást, és úgymond átlátunk rajta, vagyis meglátjuk, hogy nem valós. Ezzel együtt azt is megtapasztaljuk, hogy nincs „idebent” egy fenyegetett, veszélyeztetett, megtámadott alany/személy. Az önvizsgálati folyamat nem gondolkozásról, hanem ránézésről szól, mely során közvetlenül ránézünk mindenre, ami tudatos vagy tudattalan szinten hozzájárul a szorongásunkhoz vagy félelmünkhöz. Elkezdenek felbukkanni a gyerekkorunk óta magunkban hordozott minták. A bénító szorongás és félelem alatt gyakran rejlik a védettségünkkel kapcsolatos történet akkorról, amikor még kicsik és sebezhetők voltunk: sokunk gyerekkorától kezdve próbálja megvédeni magát az akkor nagynak és fenyegetőnek érzékelt dolgoktól vagy emberektől. A szorongásban szenvedők szinte állandó hiper-éberséget és bevédettséget tapasztalnak, ami igencsak megnehezíti az ellazulást. Amikor azonban megtapasztaljuk, hogy nincs mitől védeni magunkat, és ezért nincs szükség a hiper-éberségre sem, végre a testünk is megpihenhet. Többé már nem kell minden egyes külső ingerre úgy válaszolnunk, mintha az potenciális fenyegetés vagy támadás lenne.

Az SZÖ-t Scott Kiloby, ColetteKelso és Fiona Robertson fejlesztették ki, és a következő témákban használják a kliensekkel:

 •  Általános szorongás
 •  Pánikbetegség
 •  Harag és düh
 •  Teljesítmény-szorongás (előadás, vizsga, állásinterjú, stb. előtt)
 •  Szociális fóbia
 •  PTSD – Poszt-traumás stressz
 •  Egészséggel, betegséggel kapcsolatos félelmek, szorongás
 •  Fóbiák (lift, utazás, repülés, pókok, kígyók, stb.)

Az SZÖ konzultációk során szétbomlik és kioldódik az üss-fuss-fagyj le mechanizmus, és a kliens képessé válik az ellazulásra. Az emberek tartós változásról számolnak be, és erősen csökken a szorongásuk, félelmük vagy dühük középpontjában álló dolgokkal és tevékenységekkel kapcsolatos reaktivitásuk.

Az, hogy valaki mennyire nyugodtnak tűnik, nem jelenti azt, hogy nem tapasztal szorongást, pánikot vagy akár rettegést. Ezeket mind jól megtanultuk elrejteni, amennyire csak lehetséges. Pánikrohamjait sok ember titkolja, emiatt pedig már a lakásából sem mer kilépni. Sokan rettegnek repülőre, buszra, autóba szállni, vagy éppen tömegiszonyuk van. Szinte mindannyiunk fél a testi betegségektől. Mindezek folyamatosan rontják életminőségünket, a világot és az életet egy ijesztő, félelmetes helyként tüntetve fel, ahol mindig valami „rossz” vár ránk, mindig résen kell lenni, folyton fel kell készülni a legrosszabbra. Nagyon fárasztó így élni.

Ha szeretnél tartós, működő, gyakorlatias és radikálisan egyszerű megoldást a félelmeidre, szorongásodra, szeretettel állunk rendelkezésedre a Szorongás Önvizsgálattal (és teljes önvizsgálati tárházunkkal).

Aktuális Élő Önvizsgálatok Alapcsomagok itt - ennek része a Szorongás Önvizsgálat megtanulása.

Egyéni Csomagról itt találsz információt.

Okleveles Élő Önvizsgálatok Facilitátoraink listáját itt találod.

Felelősségi Nyilatkozat: Az Élő Önvizsgálatok egy oktatási program, mely semmiképpen nem helyettesítheti a képesített orvosi, pszichológiai tanácsadást, diagnózist vagy kezelést, vagy terápiát egy képesített személytől. Ha úgy gondolod, hogy valamilyen orvosi vagy pszichológiai problémában szenvedsz, azonnal fordulj orvoshoz vagy más megfelelően képesített személyhez/ szolgálathoz. (A Felelősségi Nyilatkozat teljességében itt olvasható.)

Scott Kiloby Élő Önvizsgálatai

elo onvizsgAz Élő Önvizsgálatok (ÉÖ) kivételesen hatékony eszközt adnak a kezünkbe ahhoz, hogy átlássunk a magunkról, másokról és a világról szóló hiedelmeinken.

Az Önvizsgálatok végzéséhez nincs szükséged előzetes felkészültségre, nem kell semmiben sem hinned, csak a saját megtapasztalásoddal dolgozol. A 3-féle önvizsgálattal minden típusú problémádra rá tudunk nézni, oda megyünk Veled, ahol épp vagy, legyen az önértékelés, önszeretet, szorongás, kapcsolati konfliktusok, bármilyen elakadás, gyász, kényszerek, függőségek, depresszió, traumák, félelmek, fóbiák, testtel kapcsolatos problémák, megbocsátás, elengedés, stb. témakörben. „Hétköznapi” emberek, „hétköznapi” problémáira nyújtunk gyakorlati, hatékony ránézést.

Húszévnyi keresés és önmagával való küzdelem után, Scott Kiloby elkezdett máshogy ránézni a szenvedésre. Többé nem fordult el a múltból hurcolt negatív gondolatoktól és érzésektől, nem a jövőben kereste tovább a megnyugvást, hanem közvetlenül szembenézett a megtapasztalásaival, ahogy azok felbukkantak. Ebből fejlődött ki az Élő Önvizsgálatok, melyekre nagy hatással volt Greg Goode-dal való közös munkája (Üresség Tanítások) és az Advaita Közvetlen Út. Az így szerzett megtapasztalásait Scott egy modern, gyakorlatias, könnyen használható „megtalálhatatlansági módszerként” finomította ki, melynek segítségével közvetlenül meglátható minden dolog üressége, átlátszó természete.

Ahogy azt Scott (és mások) meglátták, minden szenvedésünk középpontjában az a hiedelmünk áll, hogy elkülönült lények vagyunk. És ezzel az elkülönültségi érzettel együtt jár a hiányosság és nem megfelelőség érzete is. Mindannyiunkban fut egy központi hiány/nem-megfelelőség történet, mely minden megtapasztalásunkra rányomja a bélyegét, főképp a másokkal folytatott kapcsolatainkban. Nem vagyok szerethető. Nem vagyok biztonságban. Nem vagyok elég jó. Büntetve vagyok. Bármi legyen is a történetünk, az én-azonosságunk erre az alapra épül fel. Az önvizsgálatok segítségével szétbonthatjuk a történeteinket, egészen le a gyökérig; nem helyettesítjük be a negatív hiedelmeket pozitívakkal – az ellentéteken túlra látunk, a gondolati azonosulásokon túlra.

„Az önvizsgálat egy folyamatos felfedezés, nem pedig egy merev módszer. Gyengéden elvonja a figyelmedet az elmédről és a gondolataidról, és finoman bevisz azokba az érzésekbe és érzetekbe, melyeket sosem akartál tudatosan megélni. Facilitátorral végezni az önvizsgálatot lenyűgözően hatékony. Megnyílunk az együtt nézésre, szeretetteljesen ránézünk arra, ami a pillanatban bukkan fel, anélkül, hogy előre meghatározott válaszokat kéne adnunk, vagy bármilyen megítélés alá esnénk. Minden pillanat egy újabb meglepetést és számtalan lehetőséget tartogat. A történeteid, a nézőpontjaid és koncepcióid, a boldogságod és a szomorúságod, a vicces és nem annyira vicces szokásaid; mindez a gazdagság felbukkan és felfedezésre kerül a pillanatban. Elképesztő megélni a címkék, képek és érzetek szétesését, amint meglátod hol is tapadtak össze. Facilitátorral dolgozni értékes ajándék, mind a facilitátor, mind pedig a facilitált számára. Az egész olyan, mintha hazatérnél – önmagadhoz és a világhoz. Imádom.” (A.)

Az Élő Önvizsgálatoknak öt fajtája van. Mindegyiknek az alapja a Megtalálhatatlan Önvizsgálat (MÖ), amit alapvetően valamilyen énazonosulás, identitás vagy bármilyen más „tárgy”, pl. koncepciók (tökéletesség, szeretetet, biztonság, szabályok, probléma, konfliktus, stb.) keresésére használunk. A Bumeráng Önvizsgálat segítségével felfedezhetjük, hogy milyen identitásunkat tükrözi vissza egy adott személy, helyzet vagy körülmény, és a végzésekor gyakran tudatosulunk korábban tudattalan vagy elfojtott hiedelmekre. A Panoráma Önvizsgálat abban segít, hogy felfedezhessük, mit tükröz vissza rólunk több személy, helyzet vagy körülmény, és így igen erőteljes módja a mély kondicionáltságunkon való átlátásnak.

Függőség/Kényszer Önvizsgálat (FÖ), melyet Scott Kiloby és ColetteKelso fejlesztettek ki, deaktiválja a sóvárgás és függőség hátterében húzódó kényszer-mechanizmust. Bármilyen függőségre vagy sóvárgásra lehet alkalmazni, bármilyen szerre és tevékenységre, pl. túlevés, ételek, dohány, alkohol, TV nézés, internetezés, szex, rendmánia, megerősítés-keresés, szerelem hajszolása, stb. Az FÖ a kényszeres viselkedési mechanizmus „szívét” célozza, és szép gyengéden kiszabadít minket annak szorításából. A folyamat során nincs ítélkezés, elvárás vagy moralizálás, és nem arról szól, hogy milyen „jól” vagy „rosszul” is csinálod.

A Szorongás Önvizsgálat (SZÖ) pedig, melyet Fiona Robertson fejlesztett ki Colettel és Scottal, a szorongást, félelmeket, fóbiákat, dühöt, poszt-traumás stresszt bogozza szét. Lehet a szorongás valami nagyon konkrét dologhoz kötődő – pókok vagy mély víz -, és lehet általánosabb érvényű is, és mi felfedeztük, hogyan lehet kikapcsolni azt az aránytalan és alaptalan üss-fuss-fagyjál le reakciót, mely a szorongásos állapotokat eredményezi.

"Az MÖ-ben az a csodálatos többek között, hogy a gyakorlat végzése során, olyan mély traumatikus tartalmak is feljöhetnek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül vagy logikusan az aktuális szorongást keltő gondolathoz, képhez. S így nem csak az aktuális gondolataim és érzéseim „összetapadványától” válhatok függetlené a tudat terében megpihenve, hanem az alap hiedelmeimre épülő történetem is folyamatosan kikönnyül. Köszönöm neked Andi, hogy ezt a technikát behoztad nekünk használni, és azt is, hogy folyamatosan rajta tartod a figyelmünket. Köszönöm Bogdán Ildi neked a korábbi munkáinkat, Misinek az Elvonulást és a Mélyítőt, és Gémes Gabi neked a mostaniakat, nagyon sokat segítetek nekem az életem minőségi javításában. Hála nektek!" (B.L.)

Tehát, bármilyen kihívással vagy küzdelemmel találod is magad szemben az életben, nagyon jó esélyed van arra, hogy az Élő Önvizsgálatok a segítségedre tud lenni. Legyen ez akár kapcsolati probléma, vagy az az érzet, hogy sosem vagy elég jó, függőségek vagy kényszeres viselkedések, szorongás, vagy az a vágy, hogy békére lelj önmagadban, lépj kapcsolatba velünk és nézzünk rá együtt a jelen pillanatban felbukkanó megtapasztalásodra.

Az Élő Önvizsgálatok során nem a hétköznapi, elemző, értelmező, kereső elmét használjuk, hanem pont ezen az elmén látunk át.

Az Önvizsgálatokat eleinte leghatásosabban képzett facilitátorral érdemes végezni, aki végigvezet és megtart a folyamatban. Ily módon egyszerűen csak ellazulsz és ránézel mindarra, ami felbukkan, semmi mással nem kell foglalkoznod, a facilitátor pedig minden ponton Veled van és megtart a nehezebb pillanatokban is, melyektől egyedül valószínűleg elmenekülnél. Így pedig átláthatsz azokon az önkorlátozó, fájdalmas hiány-történeteken és hiedelmeken, melyek folytonos menekülésre és keresésre késztetnek, és elhitetik veled, hogy bármilyen módon is hiányos vagy nem megfelelő vagy.

Scott arról, hogy miért hagyta abba a tanítást, és ehelyett miért az Élő Önvizsgálatokra fókuszál:

Sokszor kérdezik tőlem, miért váltottam át az Élő Önvizsgálatok ajánlására és végzésére a frontális tanítás helyett. A válaszom igen egyszerű: Az Önvizsgálatokat sokkal hatékonyabbnak találom mind a saját, mind pedig annak az ezernyi embernek a megtapasztalásai szerint, mint az írást és a beszédek tartását.

Évekig ugyanazt tettem, mint a legtöbb tanító. Könyveket és cikkeket írtam, videókat készítettem, csoportban és egyénileg beszélgettem emberekkel, megkísérelve valahogy szavakkal, útmutatásokkal segíteni az embereket abban, hogy felismerjék az itt-és-mostban rejlő szabadságot és békét. Az igazat megvallva,a tanításnak ez a formája igen kicsi hatékonyságú. Könnyű az így megtanult koncepciókra rácuppanni és magától a tanítótól függővé válni, ami megakadályozza a felébredés közvetlen megtapasztalását. Amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtem az önvizsgálatokat használni az emberekkel való munkámban, hirtelen mindennapossá váltak a valódi áttörések, melyek során az emberek átláttak azon, akinek addig hitték magukat, és megtapasztalták az elme börtönétől történő, szavakkal kifejezhetetlen megszabadulást.

Szerintem azzal érdemes foglalkozni, ami működik. Inkább másfél órán keresztül hallgatnád, ahogy a felébredésről mesélek, ezoterikus vagy összezavaró nyelvezetet használva, vagy pedig a saját bőrödön tapasztalnád meg az Önvizsgálatok felszabadító erejét? Számomra ez nem kérdés többé.(Scott Kiloby)

Függőség/Kényszer Önvizsgálat (FÖ)

fuggo onvizsg„Véleményem szerint nem lehet érett módon beszélni a függőségből való kiszabadulásról, ha nem látjuk tisztán, miről szól. Arról szól, hogy szeretnénk elkerülni fájdalmas vagy kellemetlen gondolatokat, érzelmeket és érzeteket. Arra van szükség, hogy róluk szóló gondolatok nélkül valóban üldögéljünk ezekkel az érzelmekkel és érzetekkel. E nélkül a szabadulás csak az elme játéka. Ismételgethetjük a szabadulásfüggésről vagy valami más hasonló függésről szóló történeteinket, így azonban nem megyünk elég mélyre. Bármitől is szeretnél távol maradni, az előbb utóbb visszatér, és az elme megtalálja a következő pótszert, hogy elkerülje. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az összes érzelem és érzet a hozzá adott gondolat nélkül tovatűnő, folyton változó energia, az elkerülésre tett erőfeszítés is megszűnik, és a függőség természetes módon kikapcsolja önmagát.” (Scott Kiloby)

„Minden alkalommal, amikor átmeneti kielégülést nyerünk a szerünktől vagy tevékenységünktől, tévesen azt a hiedelmet erősítjük, hogy a megelégedettség magától a szerből vagy tevékenységből fakad. Az elme a keresés elnyugvását a szerrel vagy a tevékenységgel társítja. Ez egy nagyon fontos belátás, melyet mindenkinek saját maga számára szükséges felfedeznie és megtapasztalnia. Mert valójában a keresés végét, a kereséstől való megszabadulást keressük.” (Scott Kiloby)

Colette Kelso és Scott Kiloby sokáig kísérleteztek, amíg rátaláltak a függőségek és sóvárgások mögött húzódó kényszeres erő kikapcsolásának módjára, melyet egy erőteljes, új, egyéni ülésben végzett folyamatban, a Függőség Önvizsgálatban bocsátottak az érdeklődők rendelkezésére.

Függőség Önvizsgálat (FÖ) Scott Természetes Nyugalom Módszerén és a Megtalálhatatlan Önvizsgálaton alapul. Bármilyen függőségi szerről vagy tevékenységről is legyen szó, az FÖ minden esetben ugyan úgy alkalmazandó. Először is tudatosítjuk a klienst az ún. szellemképre, mely egy finom, gyakran tudattalan mentális kép (vagy szavak), mely a szer használata vagy a tevékenység végzése előtt villan be az elmébe. Másodszor pedig felismerjük és megvizsgáljuk az összes gondolati mintát, képet, testi érzetet és érzelmet, melyek a szerrel vagy tevékenységgel kapcsolatosak. Ez az egyszerű, közvetlen ránézés a jelenben felbukkanó megtapasztalásainkra felfedi, hogy valójában sehol nem található parancs, utasítás vagy késztetés arra, hogy valamilyen szert használjunk/tevékenységet végezzünk. Harmadsoron pedig, a kliens tapasztalati úton ismeri fel és éli meg azt a nyugalmat és megpihenést, mely már most is jelen van; egy mély, de igen ritkán tapasztalt békesség bukkan elő, mellyel szinte mindannyian elveszítettük a kapcsolatot. Amint a kliens összekapcsolódik ezzel a „megpihenési ponttal”, felismeri, hogy ehhez a létállapothoz nem kell semmilyen szert fogyasztania/tevékenységet végeznie, és nem kell érte elmennie a jövőbe.

A Függőség Önvizsgálatot bármilyen függőségre, sóvárgásra, kényszerre lehet alkalmazni, legyen szó túlevésről, csokiról, édességekről, kávéról, kóláról, alkoholról, dohányzásról, rendmániáról, szerencsejátékról, szerelem-romantika függőségről, szexuális vonatkozású függőségekről, internetről, Facebook-ról, mobiltelefon-használatról, elismerés, szeretet, siker vagy pénz utáni hajszáról, szenvedés-függőségről, kényszeres gondolkodásról, spirituális keresésről, önfejlesztésről, egészséges étkezésről, túlzott sportolásról, meditációról vagy épp étrendkiegészítők kényszeres használatáról. (És a lista ennél jóval bővebb, hihetetlen változatosságban tudunk függőségek rabjai lenni, és sokszor még csak nem is vagyunk függőségünk, kényszeres használatunk tudatában.) Az Élő Önvizsgálatok Okleveles Facilitátorai mindannyian képzettek ebben az önvizsgálatban, és saját magukon is megtapasztalták annak működési mechanizmusát és hatását. Mindannyian azon érdeklődők rendelkezésére állnak, akik tényleg szeretnének változtatni a függőségi/kényszeres viselkedési mintáikon.

Ahogy az Élő Önvizsgálatok többi típusánál (Megtalálhatatlan Önvizsgálat és Szorongás Önvizsgálat), az írásos instrukciók a Függőség Önvizsgálat esetében sem elegendőnek ahhoz, hogy a kliensek hatékonyan végezzék el a folyamatot. Ez egy abszolút gyakorlati és a kliens mindenkori megtapasztalásához alkalmazkodó önvizsgálati folyamat, melyet – főként eleinte - képzett facilitátorral érdemes végezni. A facilitátor lépésről-lépésre viszi végig a klienst a folyamaton, gyengéden biztosítja, hogy a kliens valóban megtapasztalja a felbukkanó érzelmeket és érzeteket, ne pedig mentális kompenzálásba meneküljön el. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a minimum 5 alkalmas, szoros egymás utánban elvégzett önvizsgálati sorozat a legcélravezetőbb. Öt alkalom után a kliens képessé válik akár önállóan is folytatni a munkát. A hatékonyság és a szükséges találkozások száma a kliens nyitottságától, elszántságától, és az ülések közötti rendszeres gyakorlásától is függ. Azt találtuk, hogy amint az önvizsgálat „beépül” az életünkbe, akkor önállóan is végezhetővé válik és egy idő után „önmagát végzi el”.

Ez a módszer a leszokás abszolút humánus formája. Nem ítélkezünk, nincsenek elvárásaink és nem moralizálunk; nem arról szól, hogy milyen „jól” vagy „rosszul” haladsz, hogy milyen gyorsan vagy képes leszokni vagy enyhíteni a függőségedet. Nem használunk semmilyen elvonói-leszoktatói zsargont, nem kívánunk tőled olyasmit, hogy egyik napról a másikra akaraterő segítségével hagyd abba a szered/tevékenységed használatát. Mivel az egész függőségi kényszer-folyamattudattalan mechanizmusokból áll, így az akaraterő csak ideig-óráig hoz megoldást. A leszokási folyamat itt arról szól, hogy tudatossá válasz az összes tudattalan mechanizmusra és rendszeresen rájuk nézel azokkal az eszközökkel, melyeket az önvizsgálatok adnak a kezedbe. Ennek eredményeként nem csupán az adott szerrel/tevékenységgel kapcsolatos függőséged oldódik, hanem mindenféle függőségi viselkedésed, melyeknek most még akár nem is vagy tudatában. És nem fogsz az egyik szerről való leszokás után másik, ún. helyettesítő szerre átállni. Amikor akaraterővel szokik le valaki, akkor szinte mindig átkapcsol valamilyen másik függőségre, mert az alapvető gondolati, érzelmi, elme-minták a helyükön maradnak.

 

Scott Videója a Függőség Önvizsgálatról:

Felelősségi Nyilatkozat itt.

 

Scott Kiloby: Függőségről és leszokásról

Válogatás beszélgetésekből, írásokból, könyvekből és videókból

A társadalom függőséget kezelő rendszerei nincsenek kapcsolatban egymással. Az igazságszolgáltatás nem beszélget az orvostársadalommal. Ezek a rendszerek nincsenek kapcsolatban a rehabilitációs programokkal. A spirituális közösségek és ezek a rendszerek többségében szintén nem kapcsolódnak. Felosztott világunkban minden ilyen csoport a saját, egyedül üdvösnek hitt módján próbálja kezelni a függőséget. Ha majd ezek a csoportok megszűnnek elválasztó vonalat húzni maguk és más csoportok között és beszélgetni kezdenek egymással, akkor majd egészségesebb, holisztikusabb, integrált és hatékony módon lehet gyógyítani a függőséget.

Véleményem szerint nem lehet érett módon beszélni a függőségből való kiszabadulásról, ha nem látjuk tisztán, miről szól. Arról szól, hogy szeretnénk elkerülni fájdalmas vagy kellemetlen gondolatokat, érzelmeket és érzeteket. Arra van szükség, hogy róluk szóló gondolatok nélkül valóban üldögéljünk ezekkel az érzelmekkel és érzetekkel. E nélkül a szabadulás csak az elme játéka. Az ember mondogathatja a szabadulásfüggésről vagy valami más hasonló függésről szóló történeteit. Így nem megy elég mélyre. Bármitől is szeretnél távol maradni, az előbb utóbb visszatér, és az elme megtalálja a következő pótszert, hogy elkerülje. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az összes érzelem és érzet a hozzá adott gondolat nélkül tovatűnő, folyton változó energia, az elkerülésre tett erőfeszítés is megszűnik, és a függőség természetes módon kikapcsolja önmagát.

A függőséget okozó szerrel vagy aktivitással kapcsolatos „kellene” és „nem kellene” tartalmú gondolatok hangsúlyozása segít a függőség fennmaradásában, mivel egy kontrollt gyakorló én képzetét keltik. Ha a függőségre a kontroll lenne a válasz, az emberek nem maradnának függőek, hiszen mindannyiunk alapvetően kontrollálni próbálja a függőségét. A kontroll nem működik.

Aki kijelenti, hogy abba akarja hagyni az édességevést, megteremti a szándékát körüllebegő bűntudat és szégyen érzetét, és ezzel kudarcra ítéli magát. Az édesség megevése, mint tett, önmagában és önmagától ártalmatlan dolog. A lényeg az édesség evésével kapcsolatos szokásainkban rejlik. Ezért az, aki a fenti módon kudarcra ítéli magát, csak még egy szokást ad a kupachoz, ahogy elkezdi önmagát „rossznak” vagy „hibásnak” ítélniEzen a szokáson kell átlátni az édességevés elhagyása előtt, máskülönben egyszerűen más szerhez vagy tevékenységhez fog fordulni, hogy elkerülje az önmaga megítéléséve teremtett szégyent, a bűntudatot és más érzéseket.

Ha sikerül is lejönni az addiktív szerről vagy tevékenységről, még nem végeztél magával a függőség szokásával. Vedd észre, ahogy egy másik szer vagy tevékenység egyszerűen belép az előző helyébe. Ez az, amiért az akaraterő nem működik. A függőséged csak átmenetileg kötődik egy bizonyos szerhez vagy tevékenységhez. Amikor emberek arról számolnak be, hogy évek óta józanak vagy tiszták, nagyon valószínű, hogy ezzel azt mondják, a függőségüket egyszerűen átkapcsolták egyik szerről vagy tevékenységről a másikra. Talán nem isznak már, de valami más függőséggel élnek: gondolkodás, spirituális keresés, önfejlesztés, a „nekem mindig igazam van” hite, tévé, internet, pornó és hasonlók. Ez nem tisztaság és józanság, hanem behelyettesítés. A test és az elme továbbra is kötődik a függőség egyéb formáihoz.

Ne gyárts azonosulást általad használt szerekkel és cselekvésekkel kapcsolatban. Keresd a függőség igazi tettesét, a kis szellemképet, ami gyors felvillanásával megelőzi a szerhez vagy tevékenységhez való kapcsolódásodat. Nézz rá közvetlenül erre a képre. Vedd észre, hogy nincs azon a képen semmilyen parancs arra vonatkozóan, hogy mit is tegyél. Hagyd, hogy a kép elvonuljon. Pihenj meg a testben az épp jelenlévő energiában (szavak és képek hozzáadása nélkül) addig, amíg az energia is eltűnik. Amint ez megtörténik, a szer élvezetére vagy a tevékenységre sürgető vágy vele együtt szertefoszlik.

A függőség talán legjobb ellenszere az egyszerű, gondolat-mentes megpihenés, a tágasságban való, eszmefuttatások nélküli állapot megtapasztalása. Azt hinni, hogy gondolkodással kiutat találunk a függőségből, csak egy újabb függőség; maguktól a gondolatoktól való függés. Amikor ez a gondolatfüggőség ellazul, a gondolatok ugyanúgy megtörténnek, de nem érzékeljük az ént ezekben, és nem érzékeljük azt sem, hogy valahogyan parancsot hordoznának arra, hogy egy addiktív szerrel vagy tevékenységgel szoros kapcsolatba kerüljünk.

Egy doboz pirula soha sem szólít a neveden. A doboz nem tartalmaz olyan parancsot, hogy vegyél be gyógyszert. Ugyanígy nincs parancs a whisky-s üvegen, a cigarettás dobozon, a füves tasakon és a heroinos tűn. Ezek a dolgok maguktól illetve magukban, lényegüktől fogva semlegesek. Ha ezeket a dolgokat bűnösnek kiáltjuk ki, elmegyünk a lényeg mellett. El kell kezdenünk közvetlenül és meditatívan ránézni azokra a szavakra, képekre és energiákra, amikről úgy hisszük, hogy késztetést okoznak bennünk, amikor a pirulás dobozra nézünk. Ezt vesszük górcső alá a Függőség Önvizsgálatban.

Végső soron még a gondolat sem lehet a probléma. A gondolatok vagy szavak, vagy képek. Nézz rá közvetlenül bármilyen felbukkanó szóra vagy képre és kérdezd meg, vajon hol van azon a szón vagy képen parancs arra, hogy igyál. A parancs nincs rajtuk. Az csak egy szó, vagy csak egy kép. Csak a gondolatokhoz rögzült testi energiák miatt tűnik úgy, hogy ott van a parancs. Ülj magával az érzettel, nézd gondolatok nélkül és vedd észre, hogy nincs rajta semmilyen parancs, ami bármire utasítana téged. Ebben a nézésben az energia ellazul. Nézz rá mindenre, ami felbukkan. A parancsot nem lehet megtalálni.

Hagyd, hogy a megfigyelés segítségével az összes ön-ítélet és önbírálat tovatűnjön, és csak pihenj gondolat nélkül. Ebben a természetes nyugalomban semmilyen szükséget nem szenvedsz. Teszteld le saját magad számára, ne csak olvasgass és gondolkodj róla!
(Scott Kiloby cikke nyomán)